Φροντίδα
Παγκόσμια ημέρα των ζώων

Η κοινωνική ευαισθητοποίηση στο δικαίωμα συνύπαρξης των ζώων στον πλανήτη προέρχεται από τον βασανισμό τους, τα πειράματα, την ζωοτομία (εγχείριση χωρίς συγκατάθεση), τις συνθήκες στα σφαγεία, τα εντατικά εκτροφεία, το μαρτύριο των μεταφορών, το εμπόριο της γούνας των ζώων αλλά και μία σειρά καταπάτησης δικαιωμάτων των ζώων, που ορίζονται και επίσημα από την διεθνή διακήρυξη του Παρισιού το 1978.

------------------------------------------------------------------------------------
Care
World Animal Day

The social sensitization to the right of the animals’ coexistence on the planet, is due to their tortures, experiments, vivisection (unwilling operation), conditions in the slaughter – houses, intensive breeding, transport suffering, fur trading, as well as a number of animal rights violations which have been officially specified by the national declaration of Paris in 1978.

σε αυτό το αρχείο μπορείτε να δείτε και τις 25 συμμετοχές:

ΦΕΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΗΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΣΑΡΑ ΠΕΓΚΥ ΡΟΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΗΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΑΦΝΗ ΡΑΠΑΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ